Όλοι άνθρωποι είναι αδέλφια μεταξύ τους. Καλοί, κακοί – Όλοι Αδέλφια. Με τα ζώα είμαστε αδέλφια. Με τα ψάρια είμαστε αδέλφια. Προερχόμαστε από τα ζώα και τα ψάρια. Με τα φυτά έχουμε συγγένεια. Με τη Γη και Ουρανό έχουμε συγγένεια. Προερχόμαστε από τα φυτά, από τη Γη και τον Ουρανό και οφείλουμε να ζούμε ειρηνικά και αρμονικά μεταξύ μας.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΘΡΟΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχόλιο
Αντίο Ελλάδα
Αντίο Ελληνισμός
Αντίο Έλληνες και Ελληνίδες
Αντίο Πολιτισμός
Αντίο Ειρήνη Μεταξύ των Λαών
Αντίο τα Δικαιώματα των Γυναικών
Αντίο Ζωοφιλία
Αντίο Χορτοφαγία
Αντίο Ωμοφαγία και ΩμοΜονοφαγία
Αντίο Φρουτοφαγία
Αντίο Ελευθερία
Αντίο "Δημοκρατία"... 

Μαρτίου 22, 2017

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΘΡΟΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Κατ’ αρχήν οφείλουμε να ορίσουμε – προσδιορίσουμε και αποσαφηνίσουμε τους βασικούς όρους που αφορούν το ζήτημα αυτό.
α΄ Αλλοδαπός (άλλος + δα = γη + πους), αυτός ο οποίος προέρχεται (έχει τους πόδας του) από άλλη γη / έδαφος / χώρα.
β΄ Πρόσφυγας
 ( προς + φυγή), αυτός ο οποίος αναζητεί προστασία κάπου αλλού από την ιδιαίτερη πατρίδα του / χώρα / κοινωνικό περιβάλλον λόγω δικαιολογημένου φόβου και κινδύνου διωγμού που μπορεί να αντιμετωπίσει . Νομικώς οι διωγμοί – κίνδυνοι αυτοί, μπορούν να προκύπτουν λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, πολιτικών απόψεων και θέσεων κυρίως εξ αιτίας πολέμου.
γ΄ Μετανάστης
 εκ του «μετανίσταμαι» (μετά + ναίω = κατοικώ + ίσταμαι) αυτός ο οποίος εγκαθίσταται κάπου αλλού εκτός από το αρχικό μέρος κατοικίας του. Ο μετανάστης εξ ορισμού ΚΑΤΟΙΚΕΙ σε έναν τόπο και (είτε του αρέσει είτε όχι), οφείλει να προσαρμοστεί στους νόμους και στους κανόνες αυτού του τόπου, είτε γραπτούς είτε άγραφους, και όχι να επιβάλει τους δικούς του.
δ΄ Εισβολέας
 (εις + βάλλω) ο με βίαιο / ξαφνικό / ορμητικό τρόπο εισερχόμενος κάπου.
ε΄ Λαθραίος
 (εκ του λανθάνω), ο μη νόμιμος, ο μη τηρών τις νόμιμες διαδικασίες. «Απαλότερη» εκδοχή του «λαθραίος» είναι το «παράτυπος». Σημείωσις: Ο Νόμος οφείλει να αποτελεί αντικατοπτρισμό και έκφραση του Δικαίου και να μην πλάθεται ιδιοτελώς στα μέτρα ή με βάση τις ιδεοληψίες κάποιων.
f ΄ Ξένος,
 εκ της «σκηνής», «σκηνή» εκ του «σκιά» = το κατάλυμα εκτός της ΕΣΤΙΑΣ προκειμένου να κοιμηθούν υπό σκέπη, οι φιλο-ξενούμενοι Έλληνες από άλλην Πόλιν. Η Εστία / οίκος / σπίτι, είναι Ιερός χώρος προσωπικός και οικογενειακός.
Κακώς λοιπόν, συλλήβδην και αναφανδόν, όλοι οι αλλοδαποί χαρακτηρίζονται σαν πρόσφυγες.
Κακώς λοιπόν, όσοι δεν χαρακτηρίζονται σαν πρόσφυγες, χαρακτηρίζονται σαν μετανάστες.
Και κακώς εν τέλει, όσοι δεν χαρακτηρίζονται σαν μετανάστες χαρακτηρίζονται σαν λαθρομετανάστες
-1-
Κι αυτό διότι δεν φεύγουν απλώς από μία χώρα για να κατοικήσουν σε μία άλλη, στην οποία υποτίθεται αναζητούν καλύτερες συνθήκες, (έστω με λαθραίο / παράνομο / παράτυπο, πιθανόν όμως δικαιολογημένο τρόπο). ΑΛΛΑ, απαιτούν να επιβάλλουν τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα από την οποία έφυγαν και εξ αιτίας των οποίων υποτίθεται ότι έφυγαν !!!
Βάσει των ανωτέρω οφείλουμε να ομιλούμε για εισβολείς τουλάχιστον για το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών. Αυτό θα διαφανεί πλήρως στα επόμενα.
Κακώς επίσης οι «αλλοδαποί» λέγονται «ξένοι». Εάν θέλουμε και να ακριβολογούμε και να σκεφτόμαστε ορθότερα και να μην περιερχόμεθα σε σύγχυση, οφείλουμε να επαναφέρουμε την αρχική σημασία της λέξεως (όπως και όλων των άλλων βεβαίως) στην καθημερινότητά μας. Μην αμελούμε ότι η διαστρέβλωση των εννοιών των λέξεων οδηγεί σε διαστρέβλωση και διατάραξη του νου και εν συνεχεία σε στρεβλές πράξεις και ενέργειες που οδηγούν σε παρεξηγήσεις, μίση και διαμάχες.
Σημείωσις: Η τακτική αυτή δεν διέφυγε ούτε από τους αρχαίους Έλληνες. Επιτήδειοι λοιπόν της εποχής του Πελοποννησιακού πολέμου έφθασαν στο σημείον να αλλάζουν ακόμη και τις έννοιες των λέξεων προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. «Και την ειωθυίαν αξίωσιν των ονομάτων ες τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει» (Θουκυδίδης Γ, 82).

-2-
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
Ο διαπιστώσεις αυτές ισχύουν ανεξαρτήτως του «πώς βλέπει κάποιος τον κόσμο» ή του «πώς θα ήθελε να τον δει».
α΄
 Υπάρχουν Άνθρωποι, Φυλές, Λαοί, Έθνη, Κράτη με διαφορετικό τρόπο ζωής / ήθη / έθιμα και ποικίλα ανθρωπολογικά / μορφολογικά / ψυχοπνευματικά / διανοητικά / κοινωνιολογικά / «πολιτισμικά» (για την ακρίβεια «κουλτούρας») χαρακτηριστικά. Η προφανής, εμφανής, αλλά δυστυχώς όχι καταφανής, διαφορετικότητα μεταξύ όλων αυτών αποτελεί αντικατοπτρισμό των Φυσικών Διεργασιών.
Η επιτήδεια και μάλλον δόλια προσπάθεια εξισώσεως των διαφορετικών χαρακτηριστικών των φυλών συνιστά Ύβρι απέναντι στην Ποικιλομορφία / Πολυμορφία και Πολυποικιλότητα που απαντά παντού στην Φύση. Σκεφθείτε το άτοπον και γελοίον της εξισώσεως της μοναδικότητος της Σαχάρας με την μοναδικότητα του Έβερεστ. Σκεφθείτε το αφύσικον και παράλογον για κάποιον να αρνείται την Φύση του, την ύπαρξη του και να προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος, (εκτός εάν η Φύση του, του είναι ιδιαιτέρως απεχθής).
Με βάση τώρα, τον νέο κώδικα περί Ιθαγενείας ο οποιοσδήποτε, (εάν όχι όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη) δύναται να γίνει «Έλλην Ιθαγενής» στο άμεσο μέλλον, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι δεν έχει τεθεί κανένα κριτήριο και κανένα όριο που να συνηγορεί στο αντίθετο.
Το να ζει βεβαίως κάποιος αλλοδαπός, επειδή του αρέσει, στην Ελλάδα, το να αγαπά και να εκτιμά την Ελλάδα και τους Έλληνες και το να είναι φίλος, τον καθιστά Φιλέλληνα και όχι Έλληνα, όπως δεν καθίσταται Κινέζος, όποιος αγαπάει και εκτιμάει τον κινεζικό τρόπο ζωής ή Ινδός όποιος ασπάζεται το ινδουϊσμό ή Μεξικάνος όποιος γεύεται την μεξικανική κουζίνα..
β΄ Κάθε ον, κάθε άνθρωπος, κάθε σύνολο ανθρώπων, δικαιούται τον αναγκαίο ΖΩΤΙΚΟ χώρο προκειμένου να επιβιώσει, διαβιώσει και εξελιχθεί ή ανελιχθεί. Κανένα ζώο δεν επιτρέπει την εισβολή κάποιου άλλου, πολλώ δε μάλλον την άνευ υπερασπίσεως παραχώρηση του ζωτικού του χώρου, φωλιάς, κατοικίας σε άλλο.
Οι μάχες και διαμάχες όσο βίαιες κι αν φαίνονται, είναι αναγκαίες προκειμένου για την επιβίωση και διαιώνιση ενός είδους. Τελικώς καταλήγουν σε μία ισορροπία όπου κατά έναν θαυμαστό τρόπο στο ίδιο οικοσύστημα διαβιούν χιλιάδες είδη ζώων και φυτών. Στις κοινωνίες των ανθρώπων συμβαίνει κάτι παρόμοιο, με την επιπρόσθετη παρατήρηση ότι οι βίαιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην βάση της δια λόγου, τη ειρηνικής δηλαδή («Ειρήνη» εκ του «είρηκα» παρακειμένου του «λέγω») επιλύσεως των διαφορών τους.
-3-
Το να θέλει κάποιος Άνθρωπος, κάποιος Λαός, κάποιο Έθνος, να διατηρήσει την Υπόστασή και την Ιδιαιτερότητα του είναι απολύτως Θεμιτόν Απαραίτητον και Αναγκαίον για την Συνέχειά του.
Οφείλεται και εδράζεται στην Αέναη Κατά Φύσιν Λειτουργία που οδηγεί στην Ποικιλομορφία / Πολυμορφία και στην Πολυποικιλότητα.
Στην σημερινή εποχή κατόπιν της εντέχνου ιδεοΫποβολής και ιδεοΕπιβολής (προπαγάνδας) πολλοί άνθρωποι έχουν απολέσει ακόμη και αυτό το ένστικτο της επιβιώσεως και αυτοσυντηρήσεως.
Ο ανθρωπισμός και η βοήθεια προς τον κάθε άνθρωπο που χρήζει αυτής, δεν πρέπει να ταυτίζεται με την συσσώρευση υποχρεώσεων και βαρών από τον βοηθούμενο προς τον βοηθούντα. Βοήθεια προς κάποιον πρόσφυγα ή μετανάστη ΔΕΝ σημαίνει και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την υποχωρητικότητα, την υποτέλεια και την δουλοπρέπεια Χωρίς χρεία υπολογισμών, είναι βέβαιον ότι αυτός ο οποίος συνεχώς βοηθάει (χωρίς ανταπόδοση) κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
Υπάρχει τεράστια διαφορά από το να βοηθήσει κάποιος κάποιον να σταθεί στα πόδα του, να γίνει παραγωγικός, χρήσιμος και δημιουργικός μέχρι του σημείου να τον συντηρεί εις βάρος του εαυτού του.
Επιπροσθέτως, η Φιλία, η Συνεργασία και η Εκτίμηση μεταξύ Ανθρώπων και Λαών εδράζεται πρωτίστως σε ΕΝΑ πράγμα, στην ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ. Ακόμη και η Αλληλεγγύη (= άλληλος + εγγύς) που σημαίνει το να βρίσκεται κάποιος κοντά στον άλλον, προϋποθέτει την αμοιβαιότητα. (Σημείωσις: Οι «αλληλέγγυοι» είναι κοντά στους «μετανάστες», οι «μετανάστες» είναι κοντά σ’ αυτούς;;; )
Όλα τα ανωτέρω δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με την υποτέλεια, την υποχωρητικότητα, την δουλοπρέπεια και την μονομερή ανοχή απέναντι σε επεκτατικές προθέσεις και βλέψεις τις οποίες επιβεβαιώνουν οι αντίστοιχοι οιωνοί.
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ τώρα, ότι οι πολλά κράτη, μέσω διαφόρων οργανώσεων, διεθνών φορέων και οργανισμών «εργάζονται» προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνυπάρξεως όλων των ανθρώπων, ενώ ταυτοχρόνως αναδεικνύονται ως οι μεγαλύτεροι προμηθευτές όπλων και πυρομαχικών αλλά και προκλήσεως πολέμων και αναταραχών οδηγώντας σε ΤΕΧΝΗΤΟ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ξερίζωμα ανθρώπων από τις πατρίδες τους και τις εστίες τους, τους οποίους εκ των υστέρων χρησιμοποιούν εις βάρος των κοινωνιών στις οποίες αυτοί μετεγκαθίστανται.
-4-
Αυτήν την στιγμή (30/3/2016) ανακοινώνεται ότι υπάρχουν «εγκλωβισμένοι» στην Ελλάδα περί τις 50.000 «πρόσφυγες – μετανάστες». Ο αριθμός αυτός ανακοινώνεται συνεχώς από τα Μ.Μ.Ε. επί σειρά πολλών εβδομάδων. Με δεδομένο τα κλειστά σύνορα ως προς την έξοδο και τα ορθάνοιχτα ως προς την είσοδο (των 1000 – 2000 -3000 αφίξεων ημερησίως) και με χρήση απλής αριθμητικής χονδρικώς υπολογίζονται περί τις 30.000 μόνον τον τελευταίο μήνα!!! (Στοιχεία του λιμενικού αναφέρουν μόνον για το 2015, 804.465 «νεοεισαχθέντες») http://www.iefimerida.gr/news/242582/2015-mpikan-stin-ellada-804465-metanastes-apo-poies-hores-irthan-lista
Συμπέρασμα: Ή όντως «εξαφανίζονται» κατά την ρήση την πρώην υπουργού ή υπάρχει ψευδής και εσκεμμένη παραπληροφόρηση όσον αφορά την πραγματική διάσταση του προβλήματος.
Με δεδομένα επίσης: την τακτική / παρα-«λογική» «ανθρωπιστών», και «αλληλέγγυων» και το ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κανένα όριο, κριτήριο, προϋπόθεση εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα του οποιουδήποτε, όλος ο πληθυσμός του πλανήτη δηλαδή περί τα 7.000.000.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να «φιλοξενηθούν» στην Ελλάδα!!!
Σημειώσεις: Οι πρόσφυγες των εμπολέμων χωρών υποβολιμαίως συγκρίνονται και ταυτίζονται με τους Έλληνες Μικρασιάτες που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτοί ήταν Έλληνες τους οποίους μάλιστα δεν δέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι Ελλαδίτες.
Οι μετανάστες, λαθραίοι και μη, επίσης υποβολιμαίως συγκρίνονται και ταυτίζονται με τους Έλληνες μετανάστες που πήγαν στην Αμερική ή στην Αυστραλία οι οποίοι υποβάλλονταν ακόμη και σε ιατρικές εξετάσεις, και οι οποίοι δεν πήγαν στην Αμερική για να κομίσουν, πολλώ δε μάλλον να επιβάλλουν σκοταδιστικές, μεσαιωνικού τύπου αντιλήψεις και πρακτικές. ούτε να διαδηλώσουν κατά των νόμων και των αποφάσεων των χωρών υποδοχής.
Στις διαδηλώσεις που έχουν συντελεστεί οι ισλαμιστές κυρίως, «μετανάστες» – εισβολείς, ζητάνε «ίσα δικαιώματα». Περί υποχρεώσεων όμως δεν έχει γίνει απολύτως καμμία κουβέντα. Επίσης ζητάνε αυτά ακριβώς που οι ίδιοι στερούν από τους άλλους π.χ. την ισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, την ιδιαιτερότητα των ομοφυλοφίλων (επί ποινή θανάτου), την ανεξιθρησκεία (ανεξιθρησκεία = ανοχή + θρησκεία ), κτλ. Επιπλέον τα ήθη τους ουδόλως συνάδουν με τα ήθη των ευρωπαϊκών λαών. (π.χ. το δικαίωμα υπερηλίκων να «νυμφεύονται 12χρονα κοριτσάκια, να θεωρούν σαν δικό τους έδαφος, το έδαφος στο οποίον προσεύχονται, να βλέπουν ως απίστους προς σφαγήν όσους δεν είναι ισλαμιστές κλπ. κλπ.)
-5-
Αντιθέτως όσοι έχουν εισβάλει λαθραίως στην Ελλάδα, με την βοήθεια υπόπτως χρηματοδοτούμενων ΜΚΟ, απαιτούν, διαδηλώνουν, κλείνουν δρόμους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ την διέλευση οχημάτων με ύφος ΚΑΤΑΚΤΗΤΟΥ (αυτό σημαίνει και αντιποίηση αρχής) και βανδαλίζουν ΧΩΡΙΣ καμμία επίπτωση την στιγμή που εάν αυτά τα διαπράξει κάποιος Έλληνας δέχεται πρόστιμα, φυλακίσεις, επιθέσεις και τον ξυλοδαρμό από τους δήθεν προστάτες του (ενν. από το «κράτος»)!!!
Η προφανής μεροληπτική συμπεριφορά του «ελλαδικού κράτους», της «ελλαδικής εκκλησίας» και των διεθνών οργανισμών, κατά των Ελλήνων, οδηγεί στην ουσία σε εξόντωση – αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλοδαπούς, με την με ταυτόχρονη προοιωνίζουσα επιβολή ενός νέου μεσαίωνος. (αυτά ισχύουν λίγο πολύ και για τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη)
Το νοηματικό περιεχόμενο και υπόστρωμα της φράσεως «Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι» με δόλιο, επιτήδειο, υποβολιμαίο και άκρως προπαγανδιστικό τρόπο μετακυλίεται στην φράση «δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες» ταυτίζοντας την γενική έννοια του συνόλου των ανθρώπων με το ειδικό υποσύνολο των ανθρώπων που είναι λαθρομετανάστες. Με αυτήν την παρα-«λογική». δεν υπάρχουν λαθραναγνώστες, λαθρεπιβάτες, λαθρέμποροι, λαθροκυνηγοί. Επίσης, επειδή δεν υφίσταται καμμία διάκριση, καμμία διαβάθμιση, καμμία αναγνώριση του «καλού» από τον «κακό», δεν γίνεται καμμία διάκριση όσον αφορά το ποιόν των αλλοδαπών, με έμμεσο αλλά σαφέστατο τρόπο προκύπτει (κατ΄ αυτούς ) το συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν» εγκληματίες μετανάστες, κακοί, βιαστές, εκπαιδευμένοι τζιχαντιστές, πράκτορες μυστικών υπηρεσιών κλπ. κλπ.
γ΄ Η Ελλάς ναι μεν ανήκει στην Ευρώπη (γεωγραφικώς), αλλά η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα σε επίπεδο Αρχών, Αξιών και Πολιτισμικών Επιδράσεων. Ο μόνος ΥΓΙΗΣ τρόπος για να επιτευχθεί η «πολυπόθητη» «παγκοσμοποίηση» (οικουμενικότης) είναι ο Ελληνικός Τρόπος. Η αποδοχή ότι ο Ελληνικός Τρόπος δεν επιβάλλει αλλά προτρέπει, δεν δίνει λύσεις «κονσέρβας» αλλά θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη τρόπου σκέψεως, δεν εδράζεται σε δόγματα (νομιζόμενα) αλλά στην Αμφισβήτηση, την Έρευνα, την Αναζήτηση, την Απόδειξη. Δεν απαιτεί δούλους και υποδούλους αλλά διαπλάθει συγκροτημένους σκεπτόμενους που δύνανται να προσφέρουν στο γενικό καλό χωρίς οι ίδιοι να εξαλειφθούν.
-6-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
α΄ Καταγραφή.
β΄ Επίδοσις φυλλαδίου στην γλώσσα του καθενός όπου θα αναφέρεται ότι βρίσκονται σε έδαφος Ελληνικό, σε Ιερό Τόπο Ελευθερίας και Δικαιοσύνης και ότι οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευπρέπεια ειδάλλως θα έχουν να αντιμετωπίσουν ανάλογες συνέπειες. Σχετικώς ελαφρά αδικήματα θα επισύρουν την ποινή της αμέσου ΑΠΕΛΑΣΕΩΣ. Βαρύτερα αδικήματα όπως: κλοπές, βανδαλισμοί, εμπρησμοί, αποπλανήσεις, βιασμοί, δολοφονίες, θα επισύρουν βαρύτατες ποινές μέχρι και ισόβια προσφορά κοινωνικής εργασίας. Ο εισερχόμενος στην Ελλάδα (όπως και όλοι όσοι ήδη βρίσκονται εντός Ελλάδος) θα υπογράφει σχετική δήλωση ότι κατανόησε πλήρως τα αναγραφόμενα στο φυλλάδιο.
γ΄ Ένταξη στην παραγωγική διαδικασία, π.χ. σε δημόσια έργα, αγροτοκτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές εργασίες με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν διαμονή και διασφάλιση παροχών υγιεινής και ασφαλείας και αναλογούν ποσό χρηματικής αμοιβής σε ειδικές ανταλλακτικές μονάδες τύπου κουπονιού που θα είναι εξαργυρώσιμες παντού εντός Ελλάδος.
Εφ’ όσον απολαμβάνει Ασφάλεια και Ελευθερία οφείλει να προσφέρει με την σειρά του στην Χώρα που τον υποδέχεται.
δ΄ Ημερήσια μαθήματα (1-2 ωρών) Ελληνικής Γλώσσης, Ιστορίας, Φιλοσοφίας, και Δημοκρατικών διαδικασιών.
Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επαναπροωθήσεως στις χώρες καταγωγής τους. Ταυτοχρόνως υλοποιούνται ενέργειες και δράσεις με σκοπό την απόσβεση πολέμων και αναταραχών στις πατρίδες τους.
ε’ Εάν υπάρχουν ανάγκες μακροχρόνιας συνεισφοράς σε παραγωγικές διαδικασίες αυτές θα καλύπτονται από άτομα τα οποία θα διαμένουν στην Ελλάδα μετά από υπογραφή σχετικών ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, υπό τους ιδίους ως άνω όρους.
Διαμονή στην Ελλάδα δεν σημαίνει απόκτηση Πολιτικών Δικαιωμάτων ή Ιθαγενείας.
Όσοι κατόπιν εκπληρώσεως αντιστοίχων κριτηρίων (ευήθειας, σεβασμού, αγάπης και εκτιμήσεως προς την Ελλάδα), επιθυμούν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα θα μπορούν να αποκτήσουν τον επί τιμή τίτλο του αλλοδαπού κατοίκου Ελλάδος.
-7-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
α΄ Εσωτερική ανασυγκρότηση και αυτοσυγκρότηση (κυρίως μέσω της Ελληνικής Παιδείας- Φιλοσοφίας)
β΄ Διατήρηση, Συντήρηση, Διάδοση των Αρχών και Αξιών της Ελληνικότητος.
γ’ Ενεργοποίηση της λειτουργίας της Αυτοπροστασίας και Αυτοάμυνας. Καμμία ανοχή και καμμία υποχώρηση σε έξωθεν Αναιδείς / Αυθάδεις / Υπεροπτικές / απαιτήσεις και κατακτητικές βλέψεις Καμμία αποδοχή και καμμία εμπιστοσύνη σε προτάσεις και προπαγανδιστικές καθησυχαστικές διαστρεβλωτικές δηλώσεις της καθεστηκυίας «τάξεως».
Περισσότερα: http://www.schizas.com/


Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

“Πρόσφυγες” από πακιστάν και αφγανιστάν βίαζαν ανήλικα παιδιά στην Καλαμάτα! Γι’ αυτούς φτιάχνει hot-spot η ξεπουλημένη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου

“Πρόσφυγες” από πακιστάν και αφγανιστάν βίαζαν ανήλικα παιδιά στην Καλαμάτα! Γι’ αυτούς φτιάχνει hot-spot η ξεπουλημένη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου

Πανελλήνιο σοκ και ανατριχίλα προκαλεί η είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα το πρωί: «Δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας για βιασμό και αποπλάνηση παιδιών, συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Καλαμάτα.
Πρόκειται για έναν 27χρονο Πακιστανό και έναν 22χρονο Αφγανό. Η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν αποκλείονται επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας…».
Η χρήση της λέξης «παιδιών» σημαίνει, δυστυχώς, ότι αυτά τα αποβράσματα δεν κατέστρεψαν την ζωή ενός μόνο παιδιού αλλά περισσότερων.

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε εκτός από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και άλλες λεπτομέρειες γι αυτά τα ανθρωπόμορφα κτήνη.

Όπως, το με ποιον τρόπο έφτασαν στην Ελλάδα και αν σκαρφίστηκαν το κόλπο του «πρόσφυγα» για να παραμείνουν στην Πατρίδα μας.

Όπως και να έχει, όμως, τα ψυχικά τραύματα που προξένησαν στα παιδιά οι συγκεκριμένοι ανώμαλοι θα μείνουν για πάντοτε χαραγμένα στα θύματά τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ


Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Σε μία εποχή που η λαθρομεταναστευση αποτελεί και θέμα αλλά και πρόβλημα στην ταλαιπωρούμενη από πολλά προβλήματα Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να μάθουμε τη θέση του Μαρξ περί τουσυγκεκριμένου θέματος :
• Σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλείας και η ακύρωση όλων των διεκδικήσεων των ντόπιων εργατών για μισθούς και συνθήκες εργασίας.
• Ο μετανάστης ανταγωνίζεται τον ντόπιο εργάτη και σιγά σιγά αναγάγει το μεροκάματο στο δικό του επίπεδο. Είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του…
κεφαλαίου.
• Η μετανάστευση διαιρεί την εργατική τάξη της χώρας υποδοχής σε τόσα εχθρικά στρατόπεδα όσες και οι εθνοφυλετικές ομάδες διότι η κάθε μία καταλαβαίνει μόνο τον εαυτό της. Έτσι αναστέλλεται η εργατική επανάσταση και διαιωνίζεται η καπιταλιστική κυριαρχία
• Η λαθρομετανάστευση χρησιμοποιείται αφ’ ενός ως απεργοσπαστικός μηχανισμός αφ’ ετέρου με τον εργατικό υπερπληθυσμό – πλεόνασμα που δημιουργεί ρίχνει το επίπεδο ζωής σε κατάσταση δουλοπάροικου.
• Η Α’ Διεθνής Ένωση Εργατών έβαλε πρακτικά τέλος στις μεθοδεύσεις των βιομηχάνων και υποχρέωνε τα συνδικάτα να διώχνουν τους ξένους εργάτες πίσω στις χώρες τους με το πρώτο καράβι.
• Οι μεταναστευτικοί νόμοι είναι τα μανιφέστα των εργοστασιαρχών.
Ερωτημα λοιπόν αποτελεί το για ποιό λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) υποστηρίζει τη συλλήβδην νομιμοποίηση των μεταναστών, αντίθετα στις “διδαχές” του Μαρξ.
Μήπως το συγκεκριμένο θα έπρεπε να προωθηθεί ακόμα και στις κκ. Κανέλλη και Παππαρήγα ?!
Εστάλει από τον κ Αντώνιο Αντωνάκο
Καθηγητή, Φιλολόγο
Ἱστορικό, Συγγραφέα
Πηγή: alithiastofos.blogspot.gr

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΕΣΚΑΣΕ ΤΩPΑ | ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΓΗΚΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΟΒΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ;;
Όλοι στη Βουλή γνωρίζουν. Όλοι οι ισολογισμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας περνούν από εκεί…

Σε δυο σελίδες από τις 120 του ισολογισμού φαίνονται οι ορισμένες από τις Τράπεζες , τα ποσά των τρις που είναι μέσα και αριθμοί λογαριασμών.

  Όπως ότι τους ισολογισμούς υπογράφουν για τη Χώρα μας ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ και ο εκάστοτε ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…..
  Οι προδότες αντί να σώσουν την Ελλάδα μας έβαλαν στα μνημόνια….Όλοι γνωρίζουν και οι 300..
  Δείτε την επόμενη Φωτό με λογαριασμούς εντός Ελλάδας…
Λογαριασμοί καταπιστευμάτων σε τράπεζες εντός της Ελλάδας Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος , αριθμός λογαριασμού 9832554711 , 500.000.000.000$ (πεντακόσια δισεκατομμύρια δολάρια) και 20.000 (είκοσι χιλιάδες) τόνοι χρυσού.
  Αγροτική τράπεζα (ΑΤΕ), αριθμός λογαριασμού 3597772412, 11.000.000.000.000$ (11 τρισεκατομμύρια δολάρια)
  Alpha τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 54477738142, 3.800.000.000.000$ (3 τρισεκατομμύρια 800 δισεκατομμύρια δολάρια)
  Τράπεζα Αθηνών, αριθμός λογαριασμού 67347745960, 7.000.000.000.000$ (επτά τρισεκατομμύρια δολάρια)
  Εμπορική τράπεζα , αριθμός λογαριασμού 28277754132, 11.000.000.000.000$ (έντεκα τρισεκατομμύρια δολάρια)
  Ταχυδρομικό ταμιευτήριο , αριθμός λογαριασμού 777333218, 7.000.000.000.000$ (7 τρισεκατομμύρια δολάρια)
  Γενική τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 864777212, 5.200.000.000.000$ (5 τρισεκατομμύρια 200 δισεκατομμύρια δολάρια)

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, αριθμός λογαριασμού 97772541114, 52.000.000.000.000$ (πενήντα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια)
  Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού 98877722335, 11.000.000.000.000$ (11 τρισεκατομμύρια δολάρια)
  ***

Τι δούλεμα έχει πέσει τόσο καιρό από τους κυβερνώντες!!!! Ψάχνουν λεφτά και δεν μπορούν, δεν ήξεραν για αυτούς τους λογαριασμούς, οι υπουργοί οικονομικών δεν γνωρίζουν τι υπογράφουν;;;;; Και γι’αυτό ενοποίησαν τiς τράπεζες, έτσι ώστε να υπάρξει συσσώρευση πλούτου και να πάει στους ολίγους και εσύ Έλληνα δυστυχισμένε, πάνε να σου πάρουν μέχρι και τα σπίτια για να μην μπορείς να αντιδράς να πεθαίνεις κάθε μέρα λίγο λίγο. Αυτοί είναι οι κυβερνώντες μας αριστεροί –δεξιοί και Πασοκοι όλοι λυκο-όρνια της πλουτοκρατίας…
 Νίκολας Γρεβενιώτης


Read more: http://www.oparlapipas.com/2015/12/p_29.html#ixzz3zaUxLlW9


Σχόλιο: γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο!!!!!!! γίνε ΆΝΘΡΩΠΟΣ!!!!!!!
γίνε χορτοφάγος!!!!!!! γίνε ζωόφιλος vegan!!!!! γίνε ωμοφάγος, φρουτοφάγος, οικολόγος και τροφοσυλλέκτης!!!!!!
αν εμείς δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας το σύστημα δεν θα πέσει.Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ερημίτες, μοναχοί, στηλίτες. Εξ αιτίας τους δεν γεννήθηκαν Δύο δισεκατομμύρια Έλληνες.


Georgios Grigoromihelakis

Ο μοναχικός βίος έχει κοιτίδα του την έρημο της Αιγύπτου. Από εκεί εισέβαλλε στην Παλαιστίνη, την Συρία, την Αρμενία, την Μικρά Ασία. Τα ορμητήρια αυτά κατά των Ελλήνων, συγκέντρωναν κάθε είδους φυγάδες της κοινωνίας. Τον Μ. Βασίλειον ακολουθούσαν 80.000 μοναχοί. Υπάρχει επίσης και ο τύπος των «ακοιμήτων» (δεν εκοιμώντο) και των στηλιτών που με άλογες ασκήσεις περιέπιπτον σε ψυχική απελπισία. Η επονομαζομένη αυτή «πολιτεία» από τον Ε΄ αιώνα έως και σήμερα στέρησε από τον Ελληνισμό 2.147.483.647 ενεργούς και υγιείς πολίτες. Μάλιστα: Δύο δισεκατομμύρια. Ο αριθμός 2.147.483.647 άν και φαίνεται υπερβολικός, είναι σωστός. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε και τον τρόπο υπολογισμού.
12509803_583185031838867_2844786370833500735_n

Ελλας

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ (*)
Εάν υπάρχει κάποια μυστική εντολή που να λέει: «Απαγορεύεται να πολλαπλασιάζεται το σπέρμα των Ελλήνων», τότε αυτή εφαρμόστηκε με τον θεσμό των μοναστηριών. Η απαγόρευση αναπαραγωγής κάθε λαού είναι εξ ορισμού μία πράξη με σκοπό την εξαφάνιση του γένους, δηλαδή γενοκτονία.
Η Βρετανία έγινε αυτοκρατορία γιατί απαγόρευσε τα μοναστήρια στον τόπο της. Ακόμη και στο Θιβέτ, στους μοναχούς επιτρέπεται να νυμφευτούν και να κάνουν παιδιά. Μόνο στην Ελλάδα συνέβη αυτό με την επιβολή του χριστιανισμού, με αποτέλεσμα να μην γεννηθούν εκατομμύρια Έλληνες.


RAPHAEL LEMKIN «Genocide as a Crime under International Law», Raphael Lemkin, 1947
ΟΙ ΦΟΝΙΚΟΙ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΙ: Ιουδαϊσμός – Χριστιανισμός – Μωαμεθανισμός

ΙΟΥΔΑΙΟΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Σχέδια - Προτάσεις - Βιβλία

(Είμαστε ό,τι τρώμε, δεν έχουμε παιδεία).

Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.


Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Εποικισμός και o Αφοπλισμός της Ελλάδος ! (Aνάλυση)

Εποικισμός  και  αφοπλισμός   της  Ελλάδος ;OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Του  Π. Λιβανίδη
Ξαφνικά  μετά  από  20  χρόνια  σιωπηλού  εποικισμού και  όταν  πια  « έφτασε  ο  κόμπος  στο  χτένι » , η  Ελληνική  πολιτεία  ανακάλυψε  το  πρόβλημα  της  λαθρομετανάστευσης  και  των  πολεμικών  προσφύγων  από  τις  επεμβάσεις  των  ΗΠΑ  στις  Αραβικές  χώρες. Μας  βομβαρδίζουν συναισθηματικά και ηθικά,  προκαλώντας  τα  φιλανθρωπικά  μας  συναισθήματα , ενώ  μας  αποκρύβουν  συστηματικά  τις  άλλες  παραμέτρους  και  παρενέργειες  από  τον  μεγάλο  αριθμό  των  μεταναστών  που  εισβάλλει  καθημερινά  στην  Ελλάδα  την  ώρα  που  βρισκόμαστε  μπροστά  στην  αντιμετώπιση  κρίσιμων  εθνικών  κινδύνων.
Κινδύνων  που  δεν  πρέπει  να  μας  βρουν  απροετοίμαστους , με  διχόνοια  και  αφοπλισμένους. Αυτό  είναι  κάτι  που  οι  επιβουλείς  της  Ελλάδος  επιδιώκουν , προκειμένου  να  απεθνικοποιήσουν , να  αφοπλίσουν  την  πατρίδα  μας  ώστε  να  μπορέσουν  να  αποκτήσουν  την  ουσιαστική  της  κυριαρχία. Κυριαρχία  σε  ένα  από  τα πιο σημαντικά  γεωστρατηγικά  σημείο  της  υφηλίου.
« Δημιουργική  αμέλεια »
Ο  αφοπλισμός  και  η  αποστρατικοποίηση  της  Ελλάδος  είναι  το  ζητούμενο και  γίνεται  συστηματικά  με μεθοδεύσεις  χρόνων – όλως τυχαίως – μέσα από μια «δημιουργική  αμέλεια ». Ενώ  αντιλαμβανόμαστε την  ύπαρξη  ορισμένων  σοβαρών  εθνικών  προβλημάτων , είτε  δεν  λαμβάνουμε  καμιά  απόφαση  αποτροπής  του , είτε λαμβάνουμε σταδιακά  αναποτελεσματικά  μέτρα , που στερούν  από  την  πατρίδα  μας  σημεία  υποστήριξης  σε  περίπτωση  πολεμικής  εμπλοκής.
Παραλείψεις  που  υποτίθεται  ότι  έγιναν  από  αμέλεια , που  δημιούργησαν  όμως  δυσμενή  εθνικά  τετελεσμένα  και  παραχωρήσεις  εθνικής  κυριαρχίας  χωρίς  να  γίνεται  άμεσα  αντιληπτό.
Έτσι  έχουμε  αποφάσεις  και  μέτρα  που  λαμβάνονται  με  τρομερή αμέλεια  προς  τους  κανόνες  στρατηγικής  και  στρατιωτικής  ασφάλειας  της  πατρίδος  μας. Εάν  δε  κάποια  στιγμή  βρεις  υπευθύνους  για να τους  ζητήσεις  ευθύνες , θα  πουν  ότι  απλώς  « αμέλησαν » και  δεν  έκαναν  τίποτα  από  σκοπιμότητα !
Μόνο  που τότε  θα είναι  πολύ  αργά  γιατί το  κακό  θα  έχει  γίνει.Έχουμε  όμως  και την  έλλειψη  αποφάσεων.
Το  μεγάλο  δημοσιονομικό  έλλειμμα  και  ο  τεράστιος  δανεισμός  της  χώρας , ήταν  γνωστό  εκ  των  προτέρων στους ειδήμονες και  αυτούς  που ήθελαν  να  μας  κυβερνήσουν  , αλλά  δεν  έκαναν  τίποτα  για  να  μην  πέσουμε  στο  γκρεμό. Τουναντίον  μας  έταζαν  αυξήσεις  μέχρι  που βρεθήκαμε  στο  κενό.
Για  20  χρόνια  γνωρίζουμε  το  τεράστιο  πρόβλημα  της  λαθρομετανάστευσης  και  τον « τυχαίο »  εποικισμό  της  Ελλάδος  κυρίως από  μουσουλμανικούς  πληθυσμούς και  δεν  παίρνουμε  κανένα  σοβαρό  μέτρο  αποτροπής. Τουναντίον  τους  καλωσορίζαμε  και  θέλαμε  όχι  μόνο  να  τους  κάνουμε  πολίτες , αλλά  να  τους  δώσουμε  και  Ελληνική  ιθαγένεια ! Κάποιοι  επιδιώκουν  να  τους  δώσουμε  και  δικαίωμα  ψήφου  χωρίς  καν  να  έχουν  ενσωματωθεί  στοιχειωδώς  με  την  Ελληνική  νοοτροπία  και  πολιτισμό. Χωρίς  να  έχουν  αποκτήσει  Ελληνική  εθνική  συνείδηση , όπως  επιβάλλουν  τα  άλλα  κράτη  στους  δικούς  μετανάστες  και  λαθρομετανάστες.
Κυβερνητική  υποκρισία  και  παραπληροφόρησηpara
Όλες  οι  Ελληνικές  κυβερνήσεις  μέχρι  σήμερα  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  90 , αντιλήφθηκαν  το  μέγεθος  του  προβλήματος  της  λαθρομετανάστευσης  και  τελευταία  του  κύματος  των  προσφύγων  από  τις  εμπόλεμες  περιοχές. Μόνο  που  δεν  έκαναν  τίποτα  ουσιαστικό  για  την  αντιμετώπιση  του  τεράστιου  προβλήματος  που  αλλάζει  την  δημογραφική  σύνθεση της  πατρίδος  μας , με  έναν  « εποικισμό  εξ  αμελείας » !
Μας  παραπληροφορούν και  μας  βομβαρδίζουν  μέσα  από  τα  ΜΜΕ , κάνοντας  έκκληση  και  εκμετάλλευση  της  φιλανθρωπικής  ευαισθησίας  των  Ελλήνων , ενώ  εσκεμμένα  ξεχνούν  να  μας  πουν  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν. Εθνικά  και  οικονομικά  που  καλείται  να  πληρώσει  ο  ταλαίπωρος  Έλληνας  πολίτης.
Ξεχνούν ηθελημένα  να  μας  πουν  πόσο  κοστίζει  αυτή  η  υποχρεωτική  φιλοξενία  των  αλλοδαπών  στον  Έλληνα  πολίτη , που τα  παιδιά  του  είναι  άνεργα και  πουλάει  τα  οικογενειακά  του  χρυσαφικά  για  να  επιβιώσει.
Το  κόστος  των  λαθρομεταναστών  και  προσφύγωνlathrometanastes2
Αυτός  ο  δοκιμαζόμενος  Έλληνας  που  ψάχνει  στα  σκουπίδια  να  φάει  και  αδυνατεί  να  μορφώσει  σωστά  τα  παιδιά  του,  καλείται  να  πληρώσει  τη  διατροφή  τους , να  δώσει « υποτροφία » στα  παιδιά  των  απρόσκλητων  εποικιστών , να  χρεωθεί  ως  κράτος  για  τις  ιατρικές  εξετάσεις  και  την  ιατροφαρμακευτική  τους  περίθαλψη , όταν  ο  ίδιος  ως  Έλληνας  πολίτης  τη στερείται  . Δεν  είναι  τυχαίο  που  όταν  πηγαίνεις  σε  ένα  δημόσιο  νοσοκομείο  υπάρχει  ουρά  από  ξένους  και  ο  Έλληνας  που  έχει  πληρώσει  τα  ασφαλιστικά  του  ταμεία  να  αναγκάζεται  να  καταφύγει  σε  ιδιώτες.
Ο  Έλληνας  φορολογούμενος  καλείται  να  πληρώσει  το  κόστος  του  παραεμπορίου  που  κλείνει  με  αθέμιτο  ανταγωνισμό  τον  Έλληνα  μαγαζάτορα , ενώ  ταυτόχρονα  αντί  τα  κέρδη  να  πέσουν  ξανά  στην  Ελληνική  αγορά , φεύγουν  στις  πατρίδες  των  αλλοδαπών  για  να χρηματοδοτήσουν  τις  ξένες  οικονομίες. ( Το  λιγότερο  1  Δις  το  χρόνο )
Φυσικά  χάνεται η  πληρωμή  του  ΦΠΑ  ( 5  δις  ετησίως )  και  φόρων  από  το παραεμπόριο  καθώς  και  οι  εισφορές  στα  ασφαλιστικά  ταμεία. Ένας  τζίρος  25  δις  που  χάνεται  από  τον   Έλληνα  έμπορο
Ένα  ακόμη  κόστος  που  καλείται  να  πληρώσει  ο  Έλληνας  φορολογούμενος είναι  αυτό της  αυξημένης  εγκληματικότητος , του σωφρονισμού  τους ( το  50%  των  φυλακισμένων  είναι  αλλοδαποί )
Με  πρόβλημα  στα  μετόπισθενScreen-shot-2013-12-01-at-11.17.00-AM
Οι  κυβερνώντες  και  τα  « υπεύθυνα »  ΜΜΕ  ξεχνούν  επίσης  να  μας  πουν , τι  επιπτώσεις  θα  έχει αυτή η  μεγάλη  εισβολή  λαθρομεταναστών  και  ξένων  προσφύγων στη  συνέχιση  της  ύπαρξης  του  Ελληνικού  κράτους  και  έθνους με μια  τόσο  μεγάλη  αλλαγή  στη σύνθεση  του  πληθυσμού  της  χώρας  μας. Ξεχνούν  να  μας  πουν  ότι  σήμερα  εμπόλεμες  καταστάσεις  συμβαίνουν  κυρίως  στις  περιοχές  που  υπάρχει  πληθυσμός  με  διαφορετικές  θρησκείες , αλλά  ακόμη  και  με  δόγματα  της  ίδιας  θρησκείας ( προτεστάντες – καθολικοί  στην  Ιρλανδία , Μουσουλμάνοι  Σουνίτες  με  Σιϊτες  κλπ. Αλλά  και  μεταξύ  απλών  μουσουλμάνων , με τους  φονταμενταλιστές – τζιχαντιστές )
Ξεχνούν  επίσης  να  μας  πουν για την  καθοριστική  επίδραση  που θα  έχει  η  παρουσία  τους  σε  περίπτωση  που  η  πατρίδα  μας  αναγκαστεί  να  εμπλακεί  σε  πόλεμο.
Κανένας  στρατός  δεν  μπορεί  να  πολεμήσει  και  ακόμη  περισσότερο  να  νικήσει  εάν  υπάρχει  πρόβλημα  στα μετόπισθεν. Εάν  ο  στρατιώτης  που  πολεμά  στο  μέτωπο  αισθάνεται , ότι  πίσω  στα  μετόπισθεν  κινδυνεύει  να  του  ληστέψουν  το  σπίτι  του , να  του  βιάσουν  τη  γυναίκα ή  το  παιδί  του. Δεν  μπορεί  να  πολεμήσει  εάν  κινδυνεύει  η  οικογένεια  του  και  μπορεί  να  υπάρξει  εχθρική  δολιοφθορά  στα  μετόπισθεν .
Γι΄ αυτό  στις  ΗΠΑ  στη διάρκεια  του  Β΄ Παγκοσμίου  Πολέμου  είχαν  περιορίσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης  όλους  τους  πολίτες  Ιαπωνικής  καταγωγής , γιατί  δεν  μπορούσαν  να  ξέρουν  ποιος  ήταν  κατάσκοπος  και  ποιος  μελλοντικός  σαμποτέρ
Το  έπος  του  1940  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  εάν  υπήρχαν  ορδές  ξένων  στα  μετόπισθεν , που  θα  έθεταν  σε  κίνδυνο  τις  οικογένειες  των  ηρώων  των  Αλβανικών  βουνών. Εάν  υπήρχαν  έστω  πληροφοριοδότες  που  θα  ενημέρωναν  τον  εχθρό.
Πώς θα  μπορούσαμε  να  πάμε  σε  πόλεμο  σήμερα  με  τόσους  λαθρομετανάστες  αγνώστων  προθέσεων  και  πιστεύω. Τώρα  με  την  παρουσία  του  άρρενα  πληθυσμού – που  δεν  απουσιάζει  στο  μέτωπο – και  ο  Έλληνας  αισθάνεται  ανασφάλεια , βάζει  κάγκελα  σε  πόρτες  και  παράθυρα , πηγαίνει  με  συνοδεία  τα  παιδιά  του  στο  σχολείο , όταν  πριν  την  δεκαετία  του  90  τα  παιδιά  μας  μόνα  τους  διέσχιζαν  μεγάλες  αποστάσεις  μέσα  από ερημιές  για το  σχολείο , χωρίς  κανένα  φόβο.
Η  Τουρκία  παραμονεύει4_zps2vm4itkb
Η  Τουρκία  απέδειξε  ιστορικά  ότι  πάντα  παραμονεύει  να  εκμεταλλευτεί  τις  στιγμές  που  η  Ελλάδα  βρίσκεται  σε  αδυναμία  προκειμένου  να  προωθήσει  τον  επεκτατισμό  της  εις  βάρος  της  Ελλάδος ( Σεπτεμβριανά 1955 , Κύπρος  1974 κλπ ) και  δεν  είναι  η  μόνη  χώρα  ( Σκόπια , Τσάμηδες  Αλβανίας κλπ )
Θα  μπορούσαμε  σήμερα , να  κάνουμε  έναν  πόλεμο  με  την  επεκτατική  Τουρκία , που  συνεχώς  αγοράζει  επιθετικό  στρατιωτικό  υλικό  ειδικά  για  επίθεση  εναντίον  της  Ελλάδος , όπως  πλωτές  γέφυρες  για « βιαία  διάβαση  ποταμών »  (Έβρος )  και  αποβατικά  πλοία  για  εισβολή  στα  νησιά  μας ;
Μια  Τουρκία  που  αποδεδειγμένα επιβουλεύεται  τη Θράκη , τα  νησιά  μας  αλλά  και  τα  Ελληνικά  και  Κυπριακά  πετρέλαια. Μια  Τουρκία  με  συνειδητή  πολιτική  εθνοκάθαρσης  και  δημογραφικής  εισβολής. Ας  μην  ξεχνάμε  το  δόγμα  Οζάλ  που  είπε  για  την  Ελλάδα :
« δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αφού αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από εδώ μεριά και να τελειώνουμε μ’ αυτούς ».
Είναι  μια  Τουρκία  που  συνεχώς  προκαλεί  και  που  στους  στίχους  του  εθνικού  της  ύμνο  προασπίζεται  το  Ισλάμ. Όταν  βρεθούμε  σε  πόλεμο  μαζί  της και στα  Ελληνικά μετόπισθεν  θα  υπάρχει  ισάριθμος  σε  άνδρες  μουσουλμανικός  πληθυσμός ,  με  τους  Έλληνες  που  θα  βρίσκονται  στο  μέτωπο , τί  πρόκειται  να  γίνει ;
Ξέρουμε  μήπως  πόσοι  από  αυτούς  που  ζητούν  άσυλο  είναι  πράκτορες  των  μυστικών  υπηρεσιών  της  Τουρκίας  ή  των  φανατικών  μουσουλμάνων  και  των  τζιχαντιστών  και  πότε  θα  αποφασίσουν  να  δράσουν ;
Μήπως  η  σύλληψη  των  δύο  Αλγερινών  που  βρίσκονταν  στην  κατάληψη  της  πρυτανείας  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  από  τους  αντιεξουσιαστές , αλλά  ταυτόχρονα  έμεναν  σε  ακριβό  ξενοδοχείο  της  πλατείας  Συντάγματος είναι  ένα  τυχαίο  γεγονός ;
Και  η  Ελλάδα  αφοπλίζεται…sialmas_-nikolaos
Την  στιγμή  που  Ελλάδα  πλημμυρίζει  από  λαθρομετανάστες και  πρόσφυγες   κυρίως  από  μουσουλμανικές  χώρες  και  οι  γειτονικές  μας  χώρες  εντείνουν  τις  επιθετικές  τους  διεκδικήσεις  εις  βάρος  της  πατρίδος  μας , εμείς ,  αντί  να  δημιουργούμαι  συνθήκες  αποτροπής , να  γαλουχούμε  το  ηθικό  φρόνιμα  των  Ελλήνων  και  να  λαμβάνουμε  τα  επιβαλλόμενα  μέτρα , αφοπλιζόμαστε.
Απαξιώνουμε την  αμυντική  μας  βιομηχανία , οι  ένοπλες  δυνάμεις  μένουν  από  ανταλλακτικά , διασύρουμε  το  κύρος  της  Ελλάδος , αλλιώνουμε  την  εθνική  μας  ταυτότητα  και  τελευταία  μεθοδεύεται  η  παραχώρηση  των  εφεδρικών  στρατιωτικών  εγκαταστάσεων  στους  λαθρομετανάστες , ως  χώρος  παραμονής  τους.
Η  Ελλάδα  αφοπλίζεται  την  στιγμή  που  γίνεται  η  πιο  μεγάλη  ανακατάταξη   πολιτικο-στρατηγικής  επιρροής  στις  χώρες  της  περιοχής  μας  μεταπολεμικά ,  με  άγνωστες  εξελίξεις. Αφοπλιζόμαστε  ενώ  θα  έπρεπε  να  εξοπλιζόμαστε  ποικιλοτρόπως.
Ποια  Ελλάδα  θέλουμε ;albania-uber-ales
Το  πρόβλημα  είναι  καθαρό  και  τρομερά  κομβικό. Τι  κράτος  θέλουμε  να  έχουμε ; Ένα  κράτος  που  τα  μορφωμένα  παιδιά  θα  μεταναστεύουν  στο  εξωτερικό , ενώ  θα  αφήνουμε  την  αυθαίρετη , αθρόα  εισροή αλλόθρησκων  εθνών ;  Θέλουμε  ένα  ισχυρό  Ελληνικό  και  χριστιανικό κράτος ή κράτος  σούπερ  μάρκετ  χωρίς  εθνική  ταυτότητα , που  σε  λίγα  χρόνια  θα  υπάρχει  μια  μουσουλμανική  πλειοψηφία  με  ότι  αυτό  θα  σημαίνει , βλέποντας  τις  εξελίξεις  στις  άλλες  χώρες  της  Ανατολικής  Μεσογείου ;
Θέλουμε  την  συνέχιση  της  ύπαρξης  του  Ελληνικού  έθνους ή  όχι ;

http://veteranos.gr/epikismos-ke-o-afoplismos-tis-ellados-analisi/

Γροθιά στον σκοταδιστικό ιουδαιοχριστιανισμό

Γροθιά στον σκοταδιστικό ιουδαιοχριστιανισμό και στην Εκκλησία Α.Ε. που κάνουν όλους τους ανθρώπους να γίνουν ζόμπι, να γίνουν όλοι δολοφόνοι των ζώων και ψαριών της γης, να γίνουν όλοι δολοφόνοι του εαυτού τους, δολοφόνοι των παιδιών τους, δολοφόνοι των γονέων τους. Ενάντια στον σκοταδιστικό, προδοτικό, παρανοϊκό και ανθελληνικό ιουδαιοχριστιανισμό και την Εκκλησία Α.Ε. που κάνουν όλους τους ανθρώπους να γίνουν δούλοι της κοιλιά τους και να τρέχουν ομαδικά στους γιατρούς, διαγωνιστικά κέντρα και νοσοκομεία, να γίνουν όλοι τέρατα-Ναζί προς όλα τα ζώα και τα ψάρια της γης. Ενάντια στον ιουδαιοχριστιανισμό που δολοφόνησε πριν χίλια πεντακόσια χρόνια το θαύμα που λεγόταν Αρχαία Ελλάδα. Ενάντια στον ιουδαιοχριστιανισμό και την Εκκλησία Α.Ε. που κατέστρεψαν πάνω από 1700 ναούς και αγάλματα των αρχαίων Ελλήνων και στις βάσεις των ναών έχτισαν τις εκκλησίες τους, για να μην ξέρει κανένας τίποτα για τους αρχαίους Έλληνες. Ενάντια στους χριστιανούς και ρασοφόρους, οι οποίοι δολοφόνησαν πριν 1600 χρόνια πάνω από 10 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν ήθελαν να γίνουν χριστιανοί. Ενάντια στους προδότες πατριάρχες και μητροπολίτες που έδιναν όρκους υποταγής στον σουλτάνο, όρκους υποταγής στην γυναίκα του σουλτάνου, όρκους υποταγής στα παιδιά και γαμπρούς του σουλτάνου. Ενάντια στον προδότες πατριάρχες και μητροπολίτες που αφόρισαν τους ήρωες και την επανάσταση του 1821 και συνεργάστηκαν στον 2ο Π.Π. με τους Ναζί. Ενάντια στην Θεοκρατία της Ελλάδας. Ενάντια στο κατεστημένο των ρασοφόρων. Ενάντια στη Εκκλησία Α.Ε. που έχει πάνω από τη μισή γη της Ελλάδας και πληρώνεται από το κράτος με τα λεφτά του λαού .

Υπέρ του πραγματικού πολιτισμού. Υπέρ της ηθικής παιδείας. Υπέρ της οικολογίας και συμπόνιας προς όλα τα πλάσματα της γης. Υπέρ της μη Βίας και συνύπαρξης σε όλα τα πλάσματα της γης. Υπέρ της απελευθέρωσης όλων των όντων από το ανθρώπινο ζυγό.

Γροθιά στα προδοτικά συνδικάτα. Γροθιά σε όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου. Γροθιά στους βολεμένους βουλευτές και αρχηγούς των κομμάτων που δεν μιλάνε ποτέ για την Γνήσια Δημοκρατία των Αρχαίων Ελλήνων.

Γροθιά στον κοινοβουλευτικό φασισμό. Γροθιά στον προεδρικό και πρωθυπουργικό φασισμό.

Πρώτα πρώτα πρέπει να είμαστε Άνθρωποι και μετά όλα τα υπόλοιπα

Μικρά, πανέμορφα αγγελούδια χωρίζονται από τις μητέρες πριν πάνε στη σφαγή

Όσο υπάρχουν έθιμα και παραδόσεις, όσο υπάρχουν ρασοφόροι, όσο υπάρχει ο ΕβραιοΙουδαιοΓιαχβεδισμός -Χριστιανισμός (ή Παυλιανισμός - Σαουλισμός), Ιουδαϊσμός και Μωαμεθανισμός-, όσο «άνθρωποι» θα τρώνε πόδια, χέρια, πρόσωπα, πλάτες, νεφρά, ουρές, καρδιές, κεφαλές, συκώτια, αυτιά, γλώσσες, έντερα, μωρά, παιδιά, γονείς όντων που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο γένος, δεν υπάρχει σωτηρία των ανθρώπων, δεν υπάρχει σωτηρία των ζώων, δεν υπάρχει σωτηρία του κόσμου.
Αν εμείς δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας, αν εμείς δεν αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθισες, το σύστημα θα συνεχίζει να μας κλέβει και να μας σκοτώνει.
Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο.
Η επανάσταση πρέπει να ξεκινήσει από το στομάχι μας.